USLKs värdegrund

USLK har en verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar. Som i så många andra idrotter drivs huvuddelen av vår verksamhet genom ideellt arbete och föräldratränare.Under 2012 har styrelsen för USLK tagit fram några dokument, Guide till USLK och den alpina sporten, i syfte att ge vägledning till föreningens medlemmar i frågor som rör USLKs verksamhet och den alpina sporten. Vidare har styrelsen under hösten 2012 fattat beslutet att ta ytterligare steg i frågan om mobbing, trakasserier och kränkande behandling genom att ta fram ett program mot mobbing, trakasserier och kränkande behandling. Som ett led i detta arbete har USLK:s medlemmar gemensamt tagit fram en värdegrund som utgör en bottenplatta för ovanstående. I arbetet med framtagningen av USLKs värdegrund har föreningens medlemmar engagerats på olika sätt samt bjudits in till en workshop för dialog kring ledstjärnor för föreningens verksamhet.

Ledstjärnor för USLKs värdegrund:

  Utveckling

  Sjyst

  Laganda

  Kamratskap