Kommittéer

USLK bedriver verksamheten genom ideellt engagemang – alla behöver hjälpas åt och föreningen blir vad vi medlemmar tillsammans gör den till.  Förutom att aktiva åkares familjer hjälps åt att vara liftvakt några pass per år behövs hjälp med allt från underhåll av föreningens utrustning till funktionärer vid föreningens olika tävlingar och arrangemang. Ju fler som hjälper till, desto mer kan föreningen göra. Vid höstens föräldramöten kommer vi att fråga efter just din kompetens och vad du skulle kunna bidra med till föreningen? Kan du hjälpa till mer vid träningar och tävlingar? Är du grym på hemsidor? Sporras du av att hitta på roliga after-ski-aktiviteter? Allt ska fungera! Och allt bygger på att alla vi hjälps åt! 

Nedan är en kort beskrivning av våra olika kommittéer. Anmäl ditt intresse genom att kontakta respektive kommittés ordförande direkt. 

Beskrivningar av klubbens olika kommittéer

Sunnerstakommitten 

Ansvararar för att vi har träningsmaterial i gott skick till träning i backen, samt att alla tränare har fungerande utrustning för att kunna genomföra träningar och läger, såsom skruvdragare, borrstål, väskor och radioapparater mm. Klubben har en käppbod vid sunnerstabacken där våra slalomkäppar förvaras och där vi även har en käppverkstad. 

Ansvarar för lättare service och fastighetsskötsel av övervåningen av klubbstugan i nära samarbete med kommunen som äger bottenvåningen och driftar fastigheten. 

Sunnerstakommiteen ansvarar även för liftvaktsavtalet med Kommunen och bemanningsplaneringen för de liftvaktspass som alla i klubben hjälper till med, samt samordnar liftvaktsutbildning med kommunen. 

Gillar du att jobba med händerna och har någon form av ordningssinne kan det här vara en lämplig kommitte att engagera sig i. Det är många käppar och annan utrustning som behöver lagas under säsongen, och det arbetet kan med fördel göras under barnens träningspass i backen. Det kan även handla om att sy gardiner och sätta upp i klubbstugan, möblera om eller flytta hyllor i styrelserummet, eller liknande. 

Tävlingskommittén 

Ansvarar för planerande och genomförande av våra alpina tävlingar, i Sunnerstabacken och på någon DM-tävling på annan ort (ofta i Björnrike). Vi brukar arrangera tre-fyra tävlingar i januari-mars varför mesta arbetet ligger då. OBS! DU BEHÖVER INGEN TIDIGARE TÄVLINGSERFARENHET INOM ALPIN RACING för att delta i kommittén utan viktigare är att man har viss datormognad och gillar ordning och reda.

Ekonomkommittén 

Det här handlar om traditionella ekonomi-/redovisningsarbete liknande det som görs på ekonomiavdelningar i näringslivet. Har man erfarenhet av fakturering, betalningar, avstämningar, budgetarbete och motsvarande är det här en naturlig kommitté att engagera sig i. Det handlar även om administration kring deltagar-, närvaro på träningar, läger, tävlingsanmälningar och betalningar för dessa och motsvarande. 

Är du utbildad ekonom, eller har erfarenhet av likande arbetsuppgifter från yrkeslivet är det här kommittén för dig att engagera sig i. Arbetet pågår jämnt fördelat under året. 

Sponsor-/Marknadskommittén 

Ansvarar över att bearbeta det lokala näringslivet för att kunna erbjuda företag sponsringsutrymme hos USLK. Målsättningen är att ha flera sponsorer, både stora och små, som stöttar klubben. 

Arbetet handlar om att hitta nya sponsorer och att förädla befintliga sponsorer, samt att säkerställa att klubben lever upp till eventuella åtaganden utifrån gällande sponsringsavtal. Kommittén samordnar PR- och sponsoraktiviteter med klubbens sponsorer och ansvarar över att ta fram sponsringsmaterial i olika former för publicering och distribution vid ex tävlingar eller andra event. Och i dialog med Sunnerstakommittén säkerställa aktuell skyltning i hemmabacken. Tar fram profilkläder med klubb- och sponsorlogotyper som erbjuds medlemmar och tränare. 

Ansvarar över att det finns utlottningspriser till aktuella tävlingar utifrån dialog med tävlingskommittén. Kommittén ansvarar även över att koordinera och planera den årliga skidbytardagen. 

Om du har ett stort nätverk eller tankar och idéer om hur klubben kan attrahera fler sponsorer, är det här kommittén för dig. 

Informationskommittén

Tar fram nyhetsbrev och annan löpande information till medlemmar. Uppdaterar hemsidan med nyheter och med aktuella uppgifter inför varje säsong. Uppdaterar medlemslistor på idrottonline och i våra respektive tränargrupper. Tar fram närvarolistor till respektive tränargrupp inför varje säsong. 

Tydliggör vilka informationskanaler som information ska spridas i. 

Tar fram informationsmaterial till skidbytardag. Tar fram uppdaterad välkomstinformation till nya medlemmar. Tar fram informationsmaterial till slalomskolan. Tar fram närvarolista till slalomskolans tränare. 

Är du duktig på att hantera skriven text, är van att skriva kommunikationsmaterial, eller är duktig på hemsidesuppdatering kan det här vara kommittén för dig. 

Aktivitets- och lägerkommitten 

Ansvarar för våra gemensamma aktiviteter på läger, tävlingar, säsongsupptakter och –avslutningar med syfte att skapa trivsel och sammanhållning i klubben. Det handlar tex om planering och genomförande av fikaförsäljning på skidbytardagen, försäljning av mat och fika på tävlingar som vi arrangerar i sunnerstabacken. Att planera för avslutningen med grillning och tävling för åkare och föräldrar. Bokning av lokaler för årsmöte, after-ski och motsvarande. Planering för, och inköp av mat och dryck på aktiviteterna. Sprida information om aktiviteterna och ta in anmälningar till de arbetspositioner som behöver bemannas under aktiviteterna. 

Om gemensamma lägerbokningar genomförs inför lägersäsongen samordnas det av aktivitetskommiten, i nära samarbete med sportrådskommitten. Just nu ligger den här kommitten under Informationskommittén. 

Sportrådskommittén 

Tillsammans med tränare och sportchef läggs klubbens stomplanering för säsongens träningar och läger. Vilka tränare som ska träna i respektive grupp, samt hur många som ska delta vid träning och läger. Långsiktig plan för tränarutbildning och för godkännande av tränarutbildningar görs av sportrådskommitténs ordförande (Sportchef). Tränar och utbildningsbudget tas fram. Plan för kompetensförsörjning och samordning av lokala utbildningsinsatser genomförs. Tar fram gemensamma material att presentera på  föräldramöten. Utvärdera säsongen för lärdomar inför kommande. Gruppen diskuterar träningsfilosofier och utbyter erfarenheter om träning som fungerar bra och hur man bygger en sammanhållning i gruppen. Samtliga tränare är automatiskt anslutna till den hör kommittén. 

Om du har tränarerfarenhet sedan tidigare, eller har tävlat aktivt själv, eller har ett intresse att lära dig skidförbundets träningsfilosofi är det här kommittén för dig.